Ini Dia 1001 Percakapan Bahasa Sunda dan Artinya

Artikel ini akan membahas percakapan bahasa sunda dan artinya yang perlu Anda ketahui, apalagi jika anda tertarik dengan suku sunda.

Kumpulan contoh percakapan bahasa sunda dan artinya di dalam artikel ini akan dibahas dengan menggunakan bahasa sehari-hari.

Bahasa yang digunakan menggunakan ragam bahasa lemes dan loma lengkap dengan artinya agar mudah dipelajari dan dipahami bagi anda semua yang membaca.

Dalam percakapan bahasa sunda dan artinya yang akan kita bahas terdiri dari tiga tingkatan yaitu kasar, loma, dan lemes.

Untuk penjelasan selengkapnya mengenai percakapan bahasa sunda dan artinya, simak penjelasannya di bawah ini.

Percakapan bahasa sunda dan artinya

Ini Dia 1001 Percakapan Bahasa Sunda dan Artinya

Percakapan dalam bahasa sunda artinya paguneman atau guneman, sedangkan bercakap-cakap atau ngobrol artinya gunem catur.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahasa sunda terdiri dari tiga tingkatan yaitu kasar, loma, dan lemes.

Bahasa sunda kasar digunakan untuk binatang atau berbicara kepada diri sendiri, bahasa sunda loma digunakan sebagai bahasa akrab ketika bercakap-cakap dengan teman, keluarga, atau kerabat dekat, sedangkan bahasa lemes atau halus digunakan sebagai bahasa sopan dan hormat.

Bahasa sunda lemes umumnya digunakan bagi para orang yang lebih tua atau dituakan atau orang yang baru kenal, tata krama berbicara di dalam suku sunda menggunakan pemilihan kata dengan bahasa sunda lemes yang disebut undak usuk basa.

Contoh percakapan bahasa sunda dan artinya

Percakapan bahasa sunda dan artinya (perkenalan antara dua orang)

Adi: Hei!

Ani: Hei!

Adi: Tiasa kenalan teu? (biasa kenalan tidak?)

Ani: Mangga bade kenalan mah. (silakan kalau mau kenalan.)

Adi: Saha Namina? (siapa namanya?)

Ani: Ani.

Adi: Oh, sae Namina. (oh, bagus namanya.)

Ani: Sae atuh, dupi eta saha? (bagus dong, nama situ siapa?

Adi: Abdi? Adi. (saya? Adi.)

Ani: Sae namina jiga artis. (bagus namanya mirip artis.)

Adi: Pan abdi oge artis. (kan saya juga artis.)

Ani: Artis ti mana? (artis dari mana?)

Adi: Ti Sukasenang. (dari Sukasenang.)

Ani: Oh, geuning tara ninggalan dina TV? (oh, kok tidak pernah kelihatan di TV?)

Adi: Da abdi mah tara pamer. (karena saya tidak suka pamer.)

Ani: Oh.

Adi: Ani, di mana bumi teh? (Ani, rumahnya di mana?)

Ani: Di sukaseuri.

Adi: SD SMP di mana?

Ani: Di SD SMP Muhammadiyah, dupi Adi? (saya di SD SMP Muhammadiyah, Adi sendiri?)

Adi: Abdi mah di SD SMP Sukasenang, aya rerencangan di sakola abdi? (saya di SD SMP Sukasenang, ada teman sekolah saya?)

Ani: Teu aya. (tidak ada.)

Adi: Tiasa gentosan nomer HP atanapi WA? (bisa tukeran nomor handphone atau WA?)

Ani: Kanggo naon? (buat apa?)

Adi: Bilih Aya peryogi we, supados gampil komunikasi Pan ayeuna mah tos sakelas. (barangkali ada perlu agar mudah berkomunikasi, kita kan sekarang sudah sekelas.)

Ani: Muhun mangga. (iya boleh.)

Adi: Sabaraha nomerna? (berapa nomornya?)

Ani: Enol hiji dua tilu opat lima genep tujuh dalapan salapan. (0123456789)

Adi: Sok nu abdi seratkeun, 012xxx. Atos? (silakan tulis punyaku, 012xxx, sudah?)

Ani: Atos. (sudah.)

Adi: Bakal bareng saha engke uih? (bareng sama siapa nanti pulangnya?)

Ani: Nyalira. (sendiri.)

Adi: Sareng atuh. (bareng yuk.)

Ani: Abdi na oge ngabantun motor. (saya bawa motor.)

Adi: Oh, muhun atuh. (oh, ya sudah.)

Baca Juga : 10 Permainan Tradisional Sunda untuk Mengisi Waktu Luang

Percakapan bahasa sunda dan artinya (perkenalan antara 3 orang dengan bahasa sunda lemes)

Abdul: Nepangkeun, wasta Abdul. (Perkenalkan, nama saya Abdul.)

Maman: Wilujeng tepang, abdi Maman. (Senang bertemu Anda, nama saya Maman.)

Abdul: Dupi ieu? (Kalau ini?)

Maman: Ieu jenenganana Rohmat. (Ini namanya Rohmat.)

Abdul: Abdul.

Rohmat: Rohmat.

Abdul: Kang Maman sareng Kang Rohmat ti mana kawit? (Kang Maman dan Kang Rohmat dari mana asal?)

Maman: Ti Sukarégang, Garut. (Dari Sukaregang, Garut).

Rohmat: Abdi mah ti Tarogong. (Saya dari Tarogong?)

Abdul: Sami ti Garut kénéh? (Masih sama, Garut?)

Rohmat: Sumuhun. Dupi Kang Abdul ti manten? (Betul. Kalau Kang Abdul dari mana?)

Abdul: Abdi mah ti Sumedang. (Saya dari Sumedang).

Maman: Nuhu usum naon di Sumedang? (Lagi musim apa di Sumedang?)

Abdul: Nuju usum ngijih. Dupi di Garut? (Sedang musim hujan. Kalau di Garut?)

Maman: Sami di Garut ogé nuju ngijih. (Sama di Garut juga lagi musim hujan.)

Rohmat: Sabaraha jam ti Sumedang ka dieu? (Berapa jam dari Sumedang ke sini?)

Abdul: Teu lami, mung sajam. (Tidak lama, hanya 1 jam). Dupi ti Garut?

Rohmat: 2 Jam ti Garut mah.

Abdul: Leuh, rada tebih atuh. (Lha, agak jauh dong.)

Rohmat: Muhun. (Iya.)

Maman: Kang Abdul damel/ tugas di mana? (Kang Abdul kerja/tugas di mana?)

Abdul: Di Gedong Saté, kang!

Maman: Janten padamel Pemprov Jabar? (Jadi pegawai Pemprov Jabar?)

Abdul: Henteu. (Tidak.)

Rohmat: Pan di Gedong Saté? (Kan di Gedung Sate?)

Abdul: Maksad téh abdi sok icalan di caket Gedong Saté. (Maksud saya, saya suka jualan di dekat Gedung Sate.)

Rohmat: Oh, manawi téh. Icalan naon kang? (Oh, kirain. Jualan apa kang?)

Abdul: Biasa wé oléh-oléh Sumedang. (Biasa, oleh-oleh Sumedang.)

Maman: Tahu nya? (Tahu ya?)

Abdul: Muhun. Dupi oléh-oléh Garut naon? (Iya. Kalau oleh-oleh Garut apa?)

Maman: Seueur. Anu katelah mah dodol, chochodot, jeruk, sareng jékét kulit. (Banyak. Yang terkenal itu dodol, chochodot, jeruk, dan jaket kulit).

Abdul: Pusat jékét kulit téh di mana na? (Pusat jaket kulit di mananya?)

Maman: Di lembur abdi, di Sukarégang. (Di kampungku, di Sukaregang.)

Abdul: Akang song ngadamelan jékét ogé? (Akang suka bikin jaket juga?)

Maman: Tara abdi mah.  (Saya tidak.)

Baca Juga : Kebiasaan Orang Sunda : 10 Sifat dan Karakter Orang Sunda

Kesimpulan

Itu dia contoh percakapan bahasa sunda dan artinya yang bisa dijadikan referensi untuk belajar.

Semoga artikel percakapan bahasa sunda dan artinya ini bisa membantu anda mendapatkan informasi baru mengenai belajar bahasa sunda lewat internet.

Terima kasih sudah membaca artikel percakapan bahasa sunda dan artinya, sampai jumpa lagi di artikel berikutnya.